Akademiske forskere

Transkripsjon og korrekturlesing er viktige forskningsverktøy.

Noen av kundene våre

Våre tjenester som støtter din forskningsprosess

Analysering av forskningsmaterialet

Analysering av forskningsmaterialet gjøres best når tekstene er transkriberte. Transkribering er ofte arbeids- og tidkrevende, så det er vel verdt å la en pålitelig partner gjøre det for deg.

Da gjøres intervjuene enkelt om til skriftlig form, slik at du kommer raskere i gang med analysedelen av forskningen.

Korrekturlesing av forskningsteksten

I sluttfasen av forskningsprosessen etter analyse- og skrivefasen bør du la profesjonelle språkeksperter korrekturlese teksten din. Slik sikrer du at grammatikken og innholdet i teksten er upåklagelig.

Transkribering av forskningsmaterialet

I akademisk forskning er intervju en av de vanligste måtene å innhente data på, og transkripsjon spiller en betydelig rolle i analysen av intervjumaterialet. Gjennomgang av intervjuer og observasjoner rett fra opptaket er utfordrende, derfor bør du transkribere det.

Det er enkelt å gjennomgå transkribert materiale. I tillegg gjør transkripsjonen det mulig å bruke elektroniske søkemåter dersom du vil finne et bestemt punkt i teksten.

Transkripsjonsformater

Rent ordrett

 • Nøyaktighet
 • Pris
 • Lesbarhet

Fullstendig ordrett

 • Nøyaktighet
 • Pris
 • Lesbarhet

Redigert transkripsjon

 • Nøyaktighet
 • Pris
 • Lesbarhet

Oversatt transkripsjon

 • Nøyaktighet
 • Pris
 • Lesbarhet

Korrekturlesing av akademiske tekster

Vi korrekturleser et omfattende utvalg av vitenskapelige forskningstekster. Tjenesten vår omfatter korrekturlesing av blant annet artikler, avhandlinger og ulike typer forskningsrapporter.

Vi er klare for prosjektet ditt! La oss komme i gang nå.

Våre fornøyde kunder

«Alt gikk helt problemfritt, fra forespørselen om pristilbud til levering av materialet og levering av transkripsjonene». Det var deilig å bare måtte forholde seg til én person gjennom hele kundeforholdet.»