Tilgjengelig underteksting

«Svært vennlig, god og rask service!»

Tusenvis av fornøyde kunder

Vi tilbyr tilgjengelig underteksting for følgende prosjekter

Møter

Utdannings- og opplæringsvideoer

Webinarer

Markedsføringsvideoer

Underteksting i samsvar med tilgjengelighetsdirektivet

I tillegg til vanlig underteksting tilbyr vi også tilgjengelig eller beskrivende underteksting, som er i samsvar med digitalytelsesloven og tilgjengelighetsdirektivet. Denne beskrivende tekstingsstilen kan også brukes i videoer som ikke trenger å oppfylle kravene i direktivet.

For at en undertekst skal være tilgjengelig, anbefaler vi å unngå å brenne underteksten inn i videoen. Det lønner seg heller å legge den til som en separat undertekstfil (i SRT- eller VTT-format) i publiseringstjenesten. Da kan de forskjellige skjermlesingsprogramvarene for eksempel lese undertekstene høyt for synshemmede.

Lovgivning

I henhold til digitalytelsesloven og tilgjengelighetsdirektivet må alle offentlige organisasjoner tilby undertekster og/eller tekstekvivalenser til video- og lydinnholdet på sine nettsider. Dersom innholdet i videoen og/eller lyden på annen måte er fremme i tekstformat, kreves det ikke undertekst.

Anvendelsen av digitalytelsesloven og tilgjengelighetsdirektivet i er basert på retningslinjene WCAG 2.0. (Web Content Accessibility Guidelines), som generelt også brukes som grunnlag for juridiske tilgjengelighetskrav i flere andre land.

Krav

I henhold til tilgjengelighetskravene må alt meningsfullt innhold som snakkes i en video eller et opptak være tilgjengelig i skriftlig form. Dette betyr at en video må inneholde underteksting på talespråket. For eksempel må en video med norsk tale inneholde underteksting på norsk. Da er det snakk om tilgjengelig underteksting på samme språk.

Les mer om andre undertekstalternativer her.

Innhold av tilgjengelige undertekster

I tillegg til vanlige dialoger og tale, undertekster man også lydbildet i tilgjengelig underteksting, og man identifiserer dem som snakker dersom dette ikke kommer klart frem i hendelsene i videoen.

Eksempler på ting som krever underteksting:

 • Hvem som snakker nå, f.eks. [Matt:]
 • Bakgrunnsmusikk, f.eks. [musikken som spilles]
 • Andre lydbilde-elementer, som f.eks. [hunden bjeffer] eller [det banker på døren]

Les mer på bloggen vår

Innholdet i undertekstingstjenesten

Undertekstspråk

Vi tilbyr undertekst til en rekke videoer på norsk, engelsk, svensk, dansk, finsk, tysk, russisk og estisk. Tilgjengelig underteksting gjennomføres som oftest på samme språk som i videoen.

Lengden på videoen

Vi tilbyr undertekster til prosjekter i alle størrelser. Lengden på en enkel video kan være på alt fra noen få minutter til flere timer.

Prising

Våre priser viser den nøyaktige prisen på prosjektene dine. Prisen på tekstingstjenesten er basert på lengden på videoen samt det språket som snakkes på denne.

Profesjonalitet

Kundene våre er blant annet videoproduksjonsselskap og kommuner. Vi betjener våre kunder i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Tyskland med en stab på over 300 personer.

Eksempel på undertekster

Filformat

Materialet som skal undertekstes må være en video i et nedlastbart format. Vi kan ta imot en lang rekke forskjellige filformat.

Vi leverer de ferdige undertekstene i formatene SRT (.srt), WebVTT (.vtt) eller MP4 (.mp4):

  • SRT er det vanligste formatet
  • VTT er det best egnede formatet til for eksempel YouTube på grunn av tekstformatene
  • MP4-formatet (innbrente undertekster) brukes når bruk av en separat undertekstfil ikke er tilgjengelig
  • SRT- og VTT-formatene brukes i tilgjengelig underteksting

Alternativer for tilgjengelig underteksting

Som navnet tilsier gjennomføres tilgjengelig underteksting i en tilgjengelig form og ofte på samme språk. Innholdet i undertekstene påvirkes ofte av målgruppen de er rettet mot.

Når du bestiller undertekster, må du derfor ta noen få valg:

Språk

Tilgjengelig underteksting gjennomføres vanligvis på samme språk, men oversatte undertekster er også et alternativ.

Undertekster på samme språk

 • I tillegg til dialoger vil lydbildet, som lyder man hører i bakgrunnen (som f.eks. [hunden bjeffer]) også undertekstes
 • Oppfyller kravene i tilgjengelighetsdirektivet og digitalytelsesloven
 • Også kjent som beskrivende undertekster

Oversatte undertekster

 • Talen undertekstes på et annet språk enn talen på videoen, dvs. talen blir oversatt til et annet språk
 • For eksempel undertekstes en video med engelsk tale med norske undertekster

Stil

Talen kan enten undertekstes i en formell skriftlig eller en muntlig stil. Videoens opphav, formål og målgruppe påvirker stilvalget i underteksten.

Undertekster på bokmål

 • Brukes vanligvis i offisielle undertekster, som for eksempel opplærings- og markedsføringsvideoer
 • Tekstingsspråket blir endret til bokmål, uavhengig av talerens aksent eller dialekt (som f. eks. «Jeg er glad!»)

Undertekster på muntlig språk

 • Brukes vanligvis i såkalte uoffisielle undertekster (som f.eks. i TV-program)
 • Undertekstene følger talerens aksent og dialekt (som f.eks. «Æ e gla!)

Vi er klare for prosjektet ditt! Skal vi starte med en gang?

Referanser

Våre fornøyde kunder

Jan Egil Løvbak

Produsent og daglig leder
OB Studio Produksjon AS

Vi har benyttet oss av deres tjenester fra 2022 til teksting av våre tv-programmer om "Storgårder i Innlandet". Disse programmer blir vist på TV1 Ø som vi eier. Vi ønsket supring av alle programmer på norsk. Det er en fantastisk god jobb som Spoken har gjort for oss. Vi kommer til å bruke dere igjen når vi har prosjekter som skal supres. 

Charlotte McInnes

Prosjektleder
Nasjonalmuseet

Spoken har gjort oversettelser fra engelsk til norsk, samt film teksting for oss. De var veldig effektive, lydhøre for tilbakemeldinger og gode til jobbe med.

Ingibjorg Jonasdottir

Prosjektleder
ALLEMED

Vi brukte spokens" sine tjenester i forbindelse med ALLEMED konferansen 2023! Vi trengte teksting på filming av en heldagskonferanse. Vi var veldig fornøyde med spoken"! Vi fikk god pris, god oppfølging og rask tjeneste. Vi anbefaler at dere sjekker ut spoken" sine tjenester!