Spoken

Våre oppdragsgivere

Vi betjener et bredt spekter av bransjer, som videoproduksjonsselskaper, offentlig forvaltning, forskere, advokatfirmaer og andre selskaper.

Teksting- og transkripsjonstjenestene vi tilbyr møter behovene til ulike sektorer på en allsidig måte, og viser vår evne til å betjene et bredt spekter av kunder.

Kunder

Filmproduksjonsselskaper

Mange filmproduksjonsselskap bestiller undertekstingen fra oss. Dette gjør at videoproduksjonen blir enklere og raskere, noe som gjør at man får mer tid til å arbeide med selve videoen. Bestilling av underteksting fra oss er også en svært kostnadseffektiv løsning.

Ved behov kan vi levere underteksting på kort varsel. Hvis du ønsker det, kan vi levere underteksting av en halvferdig versjon av videoen for å gjøre prosessen raskere. Tidspunktene i videoen kommer ikke til å endre seg selv om redigeringen ikke er ferdig.

«

Vi har benyttet oss av deres tjenester fra 2022 til teksting av våre tv-programmer om «Storgårder i Innlandet». Disse programmer blir vist på TV1 Ø som vi eier. Vi ønsket supring av alle programmer på norsk. Det er en fantastisk god jobb som Spoken har gjort for oss. Vi kommer til å bruke dere igjen når vi har prosjekter som skal supres. 

Jan Egil Løvbak, Produsent og daglig leder, OB Studio Produksjon AS

Kunder

Offentlig administrasjon

Vi utfører profesjonell underteksting for alle typer filmer og videoer for alle offentlige aktører. Disse aktørene kan være kommuner, tettsteder og forskjellige myndigheter og institusjoner. Når det gjelder tilgjengelig underteksting, er vi en ekstra pålitelig samarbeidspartner for mange aktører innenfor offentlig administrasjon.

De undertekstene som er tilgjengelige, finnes ofte på talespråket i videoen. Men de kan også bli oversatt hvis dette er ønskelig. Hvis undertekstene er på det samme språket, betyr det at en video som for eksempel har engelsk tale, også har undertekster på engelsk. En oversatt versjon betyr at en video som for eksempel har engelsk tale, har undertekster på norsk eller et annet språk. Se mer informasjon om hvilke undertekstalternativer vi kan tilby her.

«

Spoken har gjort oversettelser fra engelsk til norsk, samt film teksting for oss. De var veldig effektive, lydhøre for tilbakemeldinger og gode til jobbe med. 

Charlotte McInnes, Prosjektleder, Nasjonalmuseet

Kunder

Forskere og utdanningsinstitusjoner

Analysen av de ferdige forskningsintervjuene gjøres best ved hjelp av transkriberte tekster. Transkribering er ofte vanskelig og tidkrevende. Derfor er det en fordel å la en pålitelig samarbeidspartner gjøre jobben. Det gjør det enkelt å gjøre intervjumaterialet om til tekst, noe som gjør at du raskt kan starte med analyseringen av dataene.

Studentene setter spesielt pris på underteksting av distanseforelesninger, siden de da kan følge forelesningene uten lyd. Som følge av økt mobilbruk gjør undertekstingen det mulig å følge med på forelesningene på offentlige steder (som for eksempel på offentlige transportmidler).

Kunder

Advokatfirmaer

Innspilling av rettssaker, som for eksempel vitneavhør, er et glimrende verktøy i advokatarbeidet. For at dette skal være nyttig, må innspillingene være transkribert i skriftlig form og lett tilgjengelige.

Det er lett å se over et transkribert materiale. Transkribering gjør det også mulig å bruke en elektronisk søkemotor for å lete etter en spesifikk del av teksten. I juridiske transkripsjoner blir de som snakker identifisert med etternavnet sitt, og møtelederen får betegnelsen «Møteleder».

Kunder

Selskaper

Lydsporene blir lett tilgjengelige og klare når et selskap tilbyr filmene sine med undertekst på flere portaler. Undertekster blir mer og mer vanlig etter hvert som bruken av mobile enheter øker. Videoene blir også ofte sett på uten lyd, som for eksempel i åpne kontorlandskap eller offentlige transportmidler. Vi utfører underteksting av et stort utvalg forskjellige videoer både for intern- og ekstern bedriftskommunikasjon. 

Det er ikke alle investorer som har tid til å se på direktesendte orienteringsmøter. Derfor blir avskriftene publisert på nettsiden etterpå for å forbedre tilgangen til informasjonen. Det er også nyttig for selskapets interessegrupper.

Avskrift av orienteringsmøter blir vanligvis transkribert som redigerte transkripsjoner, siden innholdet er klart og lett å huske. I disse avskriftene blir de som snakker identifisert med både for- og etternavn.

Det er lett å se gjennom materialene når de finnes i skriftlig form, og i tillegg er mulighetene for å søke etter informasjon også større.

«

Vi brukte spokens» sine tjenester i forbindelse med ALLEMED konferansen 2023! Vi trengte teksting på filming av en heldagskonferanse. Vi var veldig fornøyde med spoken»! Vi fikk god pris, god oppfølging og rask tjeneste. Vi anbefaler at dere sjekker ut spoken» sine tjenester! 

Ingibjorg Jonasdottir, Prosjektleder, ALLEMED

Referanser

Våre fornøyde kunder

Jan Egil Løvbak

Produsent og daglig leder
OB Studio Produksjon AS

Vi har benyttet oss av deres tjenester fra 2022 til teksting av våre tv-programmer om "Storgårder i Innlandet". Disse programmer blir vist på TV1 Ø som vi eier. Vi ønsket supring av alle programmer på norsk. Det er en fantastisk god jobb som Spoken har gjort for oss. Vi kommer til å bruke dere igjen når vi har prosjekter som skal supres. 

Charlotte McInnes

Prosjektleder
Nasjonalmuseet

Spoken har gjort oversettelser fra engelsk til norsk, samt film teksting for oss. De var veldig effektive, lydhøre for tilbakemeldinger og gode til jobbe med.

Ingibjorg Jonasdottir

Prosjektleder
ALLEMED

Vi brukte spokens" sine tjenester i forbindelse med ALLEMED konferansen 2023! Vi trengte teksting på filming av en heldagskonferanse. Vi var veldig fornøyde med spoken"! Vi fikk god pris, god oppfølging og rask tjeneste. Vi anbefaler at dere sjekker ut spoken" sine tjenester!