Undertekster til alle videoer

«Svært vennlig, god og rask service!»

Tusenvis av fornøyde kunder

Vanlige undertekster

Vi lager undertekster til alle typer videoer på talespråket eller oversatt til et annet språk.

Tilgjengelig underteksting

I tillegg til vanlige undertekster, tilbyr vi også tilgjengelig underteksting.

Dette tekster vi

Undertekster blir stadig mer vanlig på grunn av bruken av mobile enheter. Undertekster gjør det mulig å se videoer og opptak uavhengig av sted, som for eksempel i åpne kontorlandskap og offentlige transportmidler.

Markedsføringsvideoer

Møter

Pedagogiske videoer

Webinarer

Filmer og serier

Vlogger og podcaster

Innholdet i våre underteksttjenester

Undertekstspråk

Vi lager undertekster for videoer på norsk, dansk, engelsk, svensk, finsk, tysk, russisk og estisk. Undertekstene lages enten på samme språk som i videoen eller oversatt til et annet språk.

Lengden på videoen

Vi tilbyr undertekster til prosjekter i alle former og størrelser. Lengden på en enkel video kan være på alt fra noen få minutter til flere timer.

Prissetting

I prisene våre ser du den nøyaktige prisen på prosjektet ditt. Prisen på undertekstingstjenesten er basert på videoens lengde samt språket i undertekstingen.

Profesjonalitet

Våre kunder er blant annet videoproduksjonsselskaper og kommuner. Vi betjener våre kunder i Norge, Danmark, Sverige, Finland og Tyskland med en stab på over 300 personer.

Eksempel på undertekster

Filformat

Materialet må være en videofil i et nedlastbart format. Vi kan motta svært mange forskjellige filformat.

Vi leverer de ferdige undertekstfilene i formatene SRT (.srt), WebVTT (.vtt) eller MP4 (.mp4):

 • SRT er det vanligste formatet
 • VTT er det best egnede formatet til for eksempel YouTube på grunn av tekstformatering
 • MP4-formatet (innbrente undertekster) brukes når bruk av en separat undertekstfil ikke er tilgjengelig

Valgene for undertekstingen

Innholdet i undertekster påvirkes spesielt av målgruppen som tekstingen rettes mot. I videoer på sosiale medier er undertekstene som regel vanlige undertekster og på samme språk som i videoen, mens undertekstene til offentlige organisasjoner ofte er tilgjengelige og på samme språk. Markedsføringsvideoer gjennomføres imidlertid ofte oversatt eller på samme språk og med vanlig underteksting.

Når du bestiller undertekster, må du derfor ta noen valg mellom forskjellige alternativer:

Språk

Valget av språket for undertekstingen er avhengig av hvordan språket som snakkes i videoen passer til målgruppen.

Undertekster på samme språk

 • Talen undertekstes på et annet språk enn det som snakkes på videoen, dvs. talen blir oversatt til et annet språk
 • For eksempel undertekstes en video med engelsk tale med norske undertekster

Oversatte undertekster

 • I tillegg til dialoger vil lydbildet, som lyder man hører i bakgrunnen (som f.eks. [hunden bjeffer]) også undertekstes
 • Oppfyller kravene i tilgjengelighetsdirektivet og digitalytelsesloven
 • Også kjent som beskrivende undertekster

Type

Den vanligste underteksttypen er såkalt vanlig underteksting, og i tillegg finnes det også mer omfattende undertekster som oppfyller tilgjengelighetskravene.

Vanlige undertekster

 • Den vanligste formen for undertekster
 • Tale og dialoger er undertekstet
 • Andre lyder og lydbildeelementer er utelatt

Tilgjengelig underteksting

 • I tillegg til dialoger vil lydbildet, som lyder man hører i bakgrunnen (som f.eks. [hunden bjeffer]) også undertekstes
 • Oppfyller kravene i tilgjengelighetsdirektivet og digitalytelsesloven
 • Også kjent som beskrivende undertekster

Stil

Talen kan enten undertekstes i en formell skriftlig eller en muntlig stil. Videoens opphav, formål og målgruppe påvirker stilvalget i underteksten.

Undertekster på skriftspråk

 • Vanligvis brukt i offisielle undertekster, for eksempel opplærings- og markedsføringsvideoer
 • Tekstingsspråket blir endret til skriftspråk uavhengig av talerens aksent eller dialekt (som f. eks. «Jeg er glad!»)

Undertekster på muntlig språk

 • Brukes vanligvis i såkalte uoffisielle undertekster (som f.eks. i TV-program)
 • Undertekster følger talerens aksent og dialekt (som f.eks. «Æ e gla!)

Vi er klare for prosjektet ditt! Skal vi starte med en gang?

Våre fornøyde kunder

Jan Egil Løvbak

Produsent og daglig leder

OB Studio Produksjon AS

Vi har benyttet oss av deres tjenester fra 2022 til teksting av våre tv-programmer om "Storgårder i Innlandet". Disse programmer blir vist på TV1 Ø som vi eier. Vi ønsket supring av alle programmer på norsk. Det er en fantastisk god jobb som Spoken har gjort for oss. Vi kommer til å bruke dere igjen når vi har prosjekter som skal supres.

Charlotte McInnes

Prosjektleder

Nasjonalmuseet

Spoken har gjort oversettelser fra engelsk til norsk, samt film teksting for oss. De var veldig effektive, lydhøre for tilbakemeldinger og gode til
jobbe med.

Ingibjorg Jonasdottir

Prosjektleder

ALLEMED

Vi brukte spokens" sine tjenester i forbindelse med ALLEMED konferansen 2023! Vi trengte teksting på filming av en heldagskonferanse. Vi var veldig fornøyde med spoken"! Vi fikk god pris, god oppfølging og rask tjeneste. Vi anbefaler at dere sjekker ut spoken" sine tjenester!