Underteksting

Spoken lager underteksting for alle slags videoer på samme språk eller som oversettelse til et annet språk.

«Svært vennlig, god og rask service!»

Tusenvis av fornøyde kunder

Vår undertekstingsstjeneste betyr at vi legger til for eksempel norsk, engelsk, svensk eller finsk undertekst i en video.

En stor operatør

Som en av de største operatørene i Norden kan vi gjennomføre prosjekter i alle størrelser.

Undertekstspråk

Vi lager undertekster til ulike typer videoer på norsk, engelsk, finsk, svensk, tysk, russisk og estisk.

Alternativer for teksting

Vi leverer de ferdige undertekstene i SRT- eller WebVTT-format. Vi kan også brenne undertekstene inn i selve videoen (MP4).

Materialer

Materialet til undertekstene må være en nedlastbar video. Vi kan motta et bredt utvalg av forskjellige filtyper.

Direktivet om tilgjengelighet

I tillegg til enkelt teksting for hørselshemmede og underteksting lager vi også bildetekster i henhold til kravene i direktivet om tilgjengelighet.

Pris

Prisen for underteksting avhenger av lengden og videoens språk.

Undertekstingsstjeneste

Ettersom mobiltilgang blir stadig mer vanlig, blir også teksting for hørselshemmede og underteksting det. Tekster og undertekster gjør det mulig å se videoer og opptak uansett hvor du er, for eksempel i et åpent kontorlandskap eller på kollektivtransport. Vi lager bildetekster og undertekster for prosjekter i alle størrelser med lengden på individuelle videoer fra noen få minutter til flere timer.

Vi leverer undertekstene slik du ønsker dem, i formatene SRT (.srt), WebVTT (.vtt) eller MP4 (underteksten brent inn). SRT er det mest brukte formatet, men for eksempel på YouTube fungerer tekstformateringen best med en undertekstfil i .vtt-format. Videoer med brent undertekst brukes i situasjoner der det ikke er mulig å bruke en egen undertekstfil. Du kan velge filformatene du ønsker når du laster opp videoen gjennom opplastingsskjemaet.

Eksempler på undertekster

Undertekstinnhold

Teksting kan gjøres på samme språk, i så fall vil tale på norsk bli tekstet på norsk. Eventuelt kan undertekstene oversettes, i så fall kan en video der det snakkes på norsk, oversettes til et annet språk, for eksempel engelsk.

Bildetekstene inneholder vanligvis tale og dialog. Andre lyder og lydbildet tas ikke med.

Bildetekstene kan lages i henhold til kravene til direktivet om tilgjengelighet. Dersom kravene må oppfylles, vil også lydbildet og bakgrunnsstøy (f.eks. «en hund bjeffer») inkluderes i tillegg til dialog. Dette kalles også lydbeskrivelse.

Vi lager undertekster på følgende språk:

 • Norsk
 • Engelsk
 • Finsk
 • Svensk
 • Tysk
 • Estisk
 • Russisk

Typer tekst og undertekst

Du kan velge enten standardspråk eller talespråk som tekstingstype. Typen bestemmes vanligvis av hvilken type video det er snakk om, om den er offisiell eller ikke, og målgruppen.

I vanlige undertekster brukes standardspråk, og eventuelle dialekter fremgår ikke. Når samtalespråk er valgt, brukes dialekten til taleren i bildetekstene eller undertekstene.

|

Undertekster med standardspråk

 • Brukes vanligvis i offisiell teksting og underteksting, for eksempel undervisnings- eller markedsføringsvideoer
 • Språket omgjøres til standardspråk uavhengig av dialekt.
 • For eksempel: «Jeg kommer til å gå.»
{

Undertekster med samtalespråk

 • Brukes vanligvis i uoffisielle videoer, for eksempel TV-programmer
 • Språket vil være på dialekten til den som snakker
 • For eksempel: «Eg går.»

Vi lager undertekster for denne typen videoer

Markedsføringsvideoer

Pedagogiske videoer

Filmer og serier

Vlogger og podcaster

Hvordan direktivet om nettilgjengelighet påvirker underteksting

Vi lager også bildetekster i henhold til kravene i direktivet om tilgjengelighet. Denne beskrivende tekstingsstilen kan også brukes til videoer som ikke nødvendigvis må oppfylle kravene i direktivet. For å gjøre undertekster tilgjengelig, bør du ikke brenne undertekstene til videoen, men legge dem til publiseringstjenesten som egen undertekstfil (.srt eller .vtt). I dette tilfellet kan ulike skjermlesere lese undertekstene høyt, for eksempel for synshemmede.

Hvordan direktivet om nettilgjengelighet påvirker underteksting

Fra høsten 2020 må alle offentlige organisasjoner levere bildetekster til video- og lydinnholdet på nettsiden sin i henhold til EUs direktiv om nettilgjengelighet. Hvis innholdet i videoen og/eller lyden ellers er tydelig på nettsiden, er det ikke behov for teksting for hørselshemmede.

Bruk av direktivet om nettilgjengelighet i praksis er basert på WCAG 2.1., dvs. retningslinjer for tilgjengelighet for nettinnhold. Det brukes ofte som grunnlag for lovgivningen om tilgjengelighetskrav i mange land.

Direktivet sier at alt meningsfullt talt innhold i videoen eller opptaket være tilgjengelig i skriftlig form. Videoen må inneholde teksting på språket som snakkes i videoen. Derfor må videoer på norsk ha teksting tilgjengelig på norsk.

Teksting i henhold til direktivet om nettilgjengelighet.

I tillegg til bildetekster av vanlig dialog og tale, vil følgende inkluderes hvis de ikke fremgår tydelig av hendelsene i videoen:

 • Hvem snakker (f.eks. [Per:])
 • Andre viktige lyder, f.eks. bakgrunnsmusikk og annet lydbilde i bakgrunnen (f.eks. [politisirene høres] eller [det banker på døren])

Les mer om direktivet

Du kan får ytterligere informasjon om direktivet om nettilgjengelighet fra Spokens kundeservice eller på EU-kommisjonens nettsider.

Vi er klare for prosjektet ditt! La oss komme i gang nå.

VÅRE KUNDER

 

«Alt gikk helt problemfritt, fra forespørselen om pristilbud til levering av materialet og levering av transkripsjonene». Det var deilig å bare måtte forholde seg til én person gjennom hele kundeforholdet.»

Privacy

Copyright 2022 – Spoken Oy