Transkripsjon

Spoken tilbyr både akademisk og juridisk transkripsjon. Kundene våre omfatter bl.a. universiteter, studenter, næringslivet, private forskningsbyråer og advokatfirmaer.

«Svært vennlig, god og rask service!»

Tusenvis av fornøyde kunder

Transkripsjon betyr å skrive muntlig lyd- eller videomateriale, for eksempel et opptak av et forskningsintervju, om til skriftlig form. Transkribering krever tid og presisjon.

En stor aktør

Som større aktør kan vi påta oss jobber i alle størrelser og omfang.

Transkripsjonsspråk

Spoken tilbyr transkripsjon på norsk, engelsk, finsk, svensk, fransk og tysk.

Transkripsjonsformater

Vi gjør transkripsjoner i formatene intelligent ordrett samt ordrett og redigert.

Materiale

Materialet som skal transkriberes kan være lyd eller video, og vi kan ta imot mange forskjellige filformater.

i

Ferdigstilt transkripsjon

Vi leverer transkripsjonen som Word-fil (.docx), men det er også mulig med andre formater.

Priser

Transkripsjonsprisene er basert på lengden på opptaket, antall talere og type transkripsjon.

Transkripsjonsformater

Folk har forskjellige formål med de forskjellige lyd- og videofiler som de trenger å transkribere. For noen er det viktigere å analysere hva som ble sagt; for andre, hvordan det ble sagt.

På grunn av kundenes ulike behov tilbyr vi forskjellige transkripsjonsformater. Det mest brukte formatet er intelligent ordrett transkripsjon, men i tillegg tilbyr vi også ordrett og redigert transkripsjon. Transkripsjon kan gjøres på talespråk (inkludert stamming, feil, repetisjoner osv.) eller på standardspråk (uten repetisjoner osv.). Oppdragsgivere har også varierende krav når det gjelder banneord o.l.

Spoken er spesialisert på transkripsjonsformatene som vises nedenfor. Hvis du har mer spesifikke behov, kan du kontakte oss, så finner vi ut hvordan prosjektet ditt kan realiseres.

Intelligent ordrett transkripsjon

  • Nøyaktighet
  • Pris
  • Lesbarhet

Intelligent ordrett transkripsjon fanger opp teksten slik den ble snakket, men fjerner alle fyllord.

Dette formatet er det vanligste og brukes mye i alle disipliner.

Eksempel:

Jeg tror at vi har nådd målene etter planen.

Ordrett transkripsjon

  • Nøyaktighet
  • Pris
  • Lesbarhet

I ordrett transkripsjon blir hvert eneste talte ord, latter, følelser, bakgrunnsstøy og mumlede setninger transkribert og tidskodet i skriftlig format.

Dette formatet brukes for å studere interaksjoner og diskurs, f.eks. i rettssaker.

Eksempel:

Jeg tror, umm, [ler] jeg tror at vi har nådd målene i henhold til planen.

Redigert transkripsjon

  • Nøyaktighet
  • Pris
  • Lesbarhet

I denne typen generell og grammatisk korrekt transkripsjon fjernes fyllord, ufullstendige starter og egenkorrigerte ord. Grammatiske feil og feil uttale korrigeres. Alt innhold som ikke er relevant for det overordnede omfanget er utelatt.

Denne typen transkripsjon brukes vanligvis til taler, klasser og seminarer.

Eksempel:

Jeg tror vi har nådd målene våre etter planen.

Oversatt transkripsjon

I oversatt transkripsjon blir talen i video- eller lydfilen først transkribert og deretter oversatt til et annet språk. Vi oversetter transkripsjoner fra engelsk til norsk og fra norsk til engelsk.

Når forskning gjøres på intervjuobjektets andrespråk, er det verdt å vurdere oversatt transkripsjon. Det er fordi man vil få bedre kontekst og mer nøyaktige svar ved å intervjue intervjuobjektet på dennes morsmål.

Oversatt transkripsjon krever mer arbeid, derfor er prisen på oversatt transkripsjon naturlig nok høyere. Pris på oversatt transkripsjon er definert individuelt for hvert prosjekt.

Intervjuer og forskning

Intervjuer er den vanligste måten å innhente data for akademisk forskning på, og transkripsjon spiller en vesentlig rolle i analysering av slikt materiale. Det kan være utfordrende og tidkrevende å observere og gå gjennom intervjuet rett fra lyd- eller videofilen flere ganger, og derfor blir det vanligvis transkribert.

Transkriberte data er lette å lese og komme tilbake til, og transkripsjon gjør det også mulig for forskeren å søke etter detaljer i teksten.

Priser for transkripsjon

Prissetting i transkripsjon er ekstremt gjennomsiktig fordi den er basert på opptaksminutter. Kundene våre vet prisen nøyaktig selv før de bestiller. Prisen på tjenestene varierer avhengig av transkripsjonens format og antall foredragsholdere.

Se prisene våre for ytterligere informasjon.

Vi er klare for prosjektet ditt! La oss komme i gang nå.

Våre fornøyde kunder

 

«Alt gikk helt problemfritt, fra forespørselen om pristilbud til levering av materialet og levering av transkripsjonene. Det var deilig å bare måtte forholde seg til én person gjennom hele kundeforholdet.»

«Alt gikk helt problemfritt, fra forespørselen om pristilbud til levering av materialet og levering av transkripsjonene. Det var deilig å bare måtte forholde seg til én person gjennom hele kundeforholdet.»

«Alt gikk helt problemfritt, fra forespørselen om pristilbud til levering av materialet og levering av transkripsjonene». Det var deilig å bare måtte forholde seg til én person gjennom hele kundeforholdet.»

«Alt gikk helt problemfritt, fra forespørselen om pristilbud til levering av materialet og levering av transkripsjonene. Det var deilig å bare måtte forholde seg til én person gjennom hele kundeforholdet.»