Profesjonelle

transkripsjonstjenester

 

«Svært vennlig, god og rask service!»

Tusenvis av fornøyde kunder

Innholdet i våre transkripsjonstjenester

Transkripsjon betyr å skrive muntlig lyd- eller videomateriale, som for eksempel et opptak av et forskningsintervju, om i skriftlig form. Transkribering krever tid og nøyaktighet.

En stor aktør

Som en av landets største aktører kan vi påta oss jobber i alle størrelser og omfang.

Transkripsjonsspråk

Spoken tilbyr transkripsjon på norsk, dansk, engelsk, finsk, svensk og tysk.

Transkripsjonsnivåer

Vi utfører transkripsjoner i formene intelligent ordrett, ordrett eller redigert.

Materiale

Materialet som skal transkriberes kan være et lyd- eller videoopptak, og vi kan ta imot mange forskjellige typer filformat.

Ferdig tekst

I utgangspunktet leverer vi transkripsjonen som Word-fil (.docx).

Priser

Prisene for transkripsjonstjenestene våre er basert på lengden på opptaket, antall talere og transkripsjonstypen.

Transkripsjonsnivåer

Folk har forskjellige formål med de forskjellige lyd- og videofilene de vil transkribere. I noen undersøkelser er hva som ble sagt det viktigste, og i andre undersøkelser er det hvordan det ble sagt. De forskjellige formålene krever også forskjellige transkripsjonsnivåer.

Spoken har spesialisert seg på transkripsjonsnivåer som er vist nedenfor. Hvis du har andre spesielle behov, kan du kontakte oss, så finner vi ut hvordan prosjektet ditt kan gjennomføres.

Intelligent ordrett transkripsjon

  • Nøyaktighet
  • Pris
  • Lesbarhet

Intelligent ordrett transkripsjon fanger opp teksten slik den ble snakket, men unnlater alle fyllord (som f.eks. andre lyder og gjentakelse av ord) samt intervjuerens samtykke og samtale utenfor emnet.

Dette formatet er det vanligste og er mye brukt i alle fagområder.

Eksempel:

Jeg tror vi har nådd målene etter planen.

Ordrett transkripsjon

  • Nøyaktighet
  • Pris
  • Lesbarhet

I ordrett transkripsjon blir diktatavkodingen gjennomført i dagligtale på samme måte som i intelligent ordrett transkripsjon, men her skriver man også fyllordene. Man skriver også intervjuerens samtykkende ord, gjentakelser og avbrutte ord.

Denne formen brukes for å studere talen og kommunikasjonen mer nøyaktig.

Eksempel:

Jeg tror, eh, [ler] jeg tror at vi har nådd målene etter planen for å si det sånn.

Redigert transkripsjon

  • Nøyaktighet
  • Pris
  • Lesbarhet

I redigert transkripsjon redigeres talen til vanlig korrekt tekst, og man fjerner fyllord, slik at man får en mer offisiell tekst. Grammatiske feil og gal uttale korrigeres, men slangord og ordrekkefølgen endres ikke.

Denne typen transkripsjon brukes spesielt til taler, presentasjoner og møter.

Eksempel:

Jeg tror vi har nådd målene våre etter planen.

Oversatt transkripsjon

I oversatt transkripsjon blir talen i video- eller lydfilen transkribert på et annet språk. Vi gjennomfører oversatt transkripsjon fra engelsk til norsk og fra norsk til engelsk.

Oversatt transkripsjon er et utmerket hjelpemiddel i situasjoner hvor behandlingen av et materiale utføres på et annet språk enn morsmålet til intervjuobjektet. Ved å gjennomføre et intervju på personens egne morsmål, får man mer ut av personen enn når man intervjuer på et annet språk.

Oversatt transkripsjon krever mer arbeid enn vanlig transkripsjon på ett språk, og dette påvirker også prisen på oversatt transkripsjon. Prisen på tjenesten påvirkes også av mengden faguttrykk og samtalens hastighet. Prisen på oversatt transkripsjon fastsettes individuelt for hvert prosjekt.

Intervjuer og forskning

Intervjuer er den vanligste måten å innhente data til akademisk forskning på, og transkripsjon spiller en vesentlig rolle i analyseringen av slikt materiale. Det kan være utfordrende å gå gjennom og gjøre observasjoner i intervjuer i form av lydopptak, og derfor blir de vanligvis transkribert.

Transkribert data er lett å se gjennom, og transkripsjon gjør det også mulig å søke etter detaljer i teksten med elektroniske søkefunksjoner.

Prisene for transkripsjon

Prisingen av transkripsjon er helt gjennomsiktig fordi den er basert på opptakets lengde. Kundene våre vet den nøyaktige prisen på transkripsjonen allerede før de bestiller.

Prisen på tjenestene varierer etter transkripsjonstypen og antallet personer som deltar i materialet. Se mer nøyaktige priser her og be om et pristilbud på akkurat ditt prosjekt her.

Vi er klare for prosjektet ditt! Skal vi starte med en gang?

Våre fornøyde kunder

 

«Alt gikk helt problemfritt, fra forespørselen om pristilbud til levering av materialet og levering av transkripsjonene. Det var deilig å bare måtte forholde seg til én person gjennom hele kundeforholdet.»

«Rask og god oversettelse. God kommunikasjon underveis.»

«Fast, accurate transcription. I'm happy.»

Dean Parker, Professor, Oslo Metropolitan University