Våre tjenester for forskjellige advokatfirmaer

«Svært imøtekommende, god, og rask tjeneste!»

Tusenvis av fornøyde kunder

Gjør advokatarbeidet mer effektivt med transkripsjon

Innspilte rettsaker i tekstform

Innspilling av rettssaker, som for eksempel vitneavhør, er et glimrende verktøy i advokatarbeidet. For at dette skal være nyttig, må innspillingene være transkribert i skriftlig form og lett tilgjengelige.

Konfidensielt materiale fra rettssaker bør bli transkribert av en pålitelig samarbeidspartner. På denne måten forsikrer du deg om at advokatarbeidet ditt både blir gjort på en mer effektiv og raskere måte. Det er også enklere å gå tilbake til materialet når det finnes i skriftlig form.

Innspilte rettsaker i tekstform

Innspilling av rettssaker, som for eksempel vitneavhør, er et glimrende verktøy i advokatarbeidet. For at dette skal være nyttig, må innspillingene være transkribert i skriftlig form og lett tilgjengelige.

Konfidensielt materiale fra rettssaker bør bli transkribert av en pålitelig samarbeidspartner. På denne måten forsikrer du deg om at advokatarbeidet ditt både blir gjort på en mer effektiv og raskere måte. Det er også enklere å gå tilbake til materialet når det finnes i skriftlig form.

Konfidensialiteten til materialet og profesjonell fortrolighet

Hos Spoken er alle prosjekter konfidensielle. Materialet knyttet til prosjektet oppbevares kun så lenge dette er nødvendig, og deretter blir det slettet fra alle våre systemer.

Transkripsjon av innspillinger av rettsaker

Det er lett å se over et transkribert materiale. Transkribering gjør det også mulig å bruke en elektronisk søkemotor for å lete etter en spesifikk del av teksten.

I juridiske transkripsjoner blir de som snakker identifisert med etternavnet sitt, og møtelederen får betegnelsen «Møteleder».

Det er krevende å gå gjennom og gjøre bemerkninger om innspilte vitneavhør. Derfor er det anbefalt å utføre transkribering av materialet. Materiale fra rettssaker blir vanligvis transkribert som delvis ordrett avskrift eller fullstendig ordrett avskrift.

Transkripsjonsnivåer

Intelligent ordrett transkripsjon

 • Nøyaktighet
 • Pris
 • Lesbarhet

Ordrett transkripsjon

 • Nøyaktighet
 • Pris
 • Lesbarhet

Redigert transkripsjon

 • Nøyaktighet
 • Pris
 • Lesbarhet

Oversatt transkripsjon

 • Nøyaktighet
 • Pris
 • Lesbarhet

Vi er klare for prosjektet ditt! Skal vi starte med en gang?

Våre fornøyde kunder

 

«Alt gikk helt problemfritt, fra forespørselen om pristilbud til levering av materialet og levering av transkripsjonene. Det var deilig å bare måtte forholde seg til én person gjennom hele kundeforholdet.»

«Rask og god oversettelse. God kommunikasjon underveis.»

«Fast, accurate transcription. I'm happy.»

Dean Parker, Professor, Oslo Metropolitan University