Våre tjenester for forskjellige advokatfirma

«Svært imøtekommende, god, og rask tjeneste!»

Tusenvis av fornøyde kunder

Styrk påvirkningsarbeidet ved hjelp av transkripsjon

Innspilling av rettslige redegjørelser i tekstform

Innspillinger av rettssaker, for eksempel av vitneavhør, er glimrende verktøy i representasjonsarbeidet. For at det skal være nyttig, må innspillingene være transkribert i skriftlig form, og være lett tilgjengelige.

Konfidensielt materiale fra rettssaker bør bli transkribert av en pålitelig samarbeidspartner. På denne måten forsikrer du deg om at representasjonsarbeidet ditt kan bli gjort på en både mer effektiv og raskere måte enn uten denne hjelpen. Det er også enklere å gå tilbake til materialet hvis det finnes i skriftlig form.

Innspilling av rettslige redegjørelser i tekstform

Innspillinger av rettssaker, for eksempel av vitneavhør, er glimrende verktøy i representasjonsarbeidet. For at det skal være nyttig, må innspillingene være transkribert i skriftlig form, og være lett tilgjengelige.

Konfidensielt materiale fra rettssaker bør bli transkribert av en pålitelig samarbeidspartner. På denne måten forsikrer du deg om at representasjonsarbeidet ditt kan bli gjort på en både mer effektiv og raskere måte enn uten denne hjelpen. Det er også enklere å gå tilbake til materialet hvis det finnes i skriftlig form.

Konfidensialiteten til materialet og profesjonell fortrolighet

Hos Spoken, er alle prosjekter konfidensielle. Materialet tilknyttet prosjektet blir kun oppbevart i den nødvendige tidsperioden, før det blir slettet fra alle våre systemer.

TRANSKRIPSJON AV INNSPILLINGER AV RETTSLIGE REDEGJØRELSER

Det er lett å se over det transkriberte materialet. Transkriberingen gjør det også mulig for deg å bruke en elektronisk søkemotor hvis du leter etter en spesifikk del av teksten.

I juridiske transkripsjoner kommer de som snakker til å bli identifisert med etternavnet sitt, og møtelederen kommer til å bli kjent som «Møteleder».

Det er krevende å gå i gjennom og gjøre seg bemerkninger om de innspilte vitneavhørene. Derfor blir det anbefalt å gjøre en transkribering av materialet. Materiale fra rettssaker blir vanligvis transkriberte som delvis ordrett avskrift eller fullstendig ordrett avskrift.

Transkripsjonsformater

Intelligent ordrett transkripsjon

 • Nøyaktighet
 • Pris
 • Lesbarhet

Ordrett transkripsjon

 • Nøyaktighet
 • Pris
 • Lesbarhet

Redigert transkripsjon

 • Nøyaktighet
 • Pris
 • Lesbarhet

Oversatt transkripsjon

 • Nøyaktighet
 • Pris
 • Lesbarhet

Vi er klare for prosjektet ditt! La oss komme i gang nå.

Våre fornøyde kunder

 

«Alt gikk helt problemfritt, fra forespørselen om pristilbud til levering av materialet og levering av transkripsjonene». Det var deilig å bare måtte forholde seg til én person gjennom hele kundeforholdet.»

«Alt gikk helt problemfritt, fra forespørselen om pristilbud til levering av materialet og levering av transkripsjonene». Det var deilig å bare måtte forholde seg til én person gjennom hele kundeforholdet.»

«Alt gikk helt problemfritt, fra forespørselen om pristilbud til levering av materialet og levering av transkripsjonene». Det var deilig å bare måtte forholde seg til én person gjennom hele kundeforholdet.»

«Alt gikk helt problemfritt, fra forespørselen om pristilbud til levering av materialet og levering av transkripsjonene». Det var deilig å bare måtte forholde seg til én person gjennom hele kundeforholdet.»

«Alt gikk helt problemfritt, fra forespørselen om pristilbud til levering av materialet og levering av transkripsjonene». Det var deilig å bare måtte forholde seg til én person gjennom hele kundeforholdet.»

«Alt gikk helt problemfritt, fra forespørselen om pristilbud til levering av materialet og levering av transkripsjonene». Det var deilig å bare måtte forholde seg til én person gjennom hele kundeforholdet.»