Spoken

Våre tjenester for forskjellige advokatfirmaer

Tusenvis av fornøyde kunder

Transkripsjon

Gjør advokatarbeidet mer effektivt med transkripsjon

Innspilte rettsaker i tekstform

Innspilling av rettssaker, som for eksempel vitneavhør, er et glimrende verktøy i advokatarbeidet. For at dette skal være nyttig, må innspillingene være transkribert i skriftlig form og lett tilgjengelige.

Konfidensielt materiale fra rettssaker bør bli transkribert av en pålitelig samarbeidspartner. På denne måten forsikrer du deg om at advokatarbeidet ditt både blir gjort på en mer effektiv og raskere måte. Det er også enklere å gå tilbake til materialet når det finnes i skriftlig form.

Konfidensialiteten

Konfidensialiteten til materialet og profesjonell fortrolighet

Hos Spoken er alle prosjekter konfidensielle. Materialet knyttet til prosjektet oppbevares kun så lenge dette er nødvendig, og deretter blir det slettet fra alle våre systemer.

Transkripsjon

Transkripsjon av innspillinger av rettsaker

Det er lett å se over et transkribert materiale. Transkribering gjør det også mulig å bruke en elektronisk søkemotor for å lete etter en spesifikk del av teksten.

I juridiske transkripsjoner blir de som snakker identifisert med etternavnet sitt, og møtelederen får betegnelsen «Møteleder».

Det er krevende å gå gjennom og gjøre bemerkninger om innspilte vitneavhør. Derfor er det anbefalt å utføre transkribering av materialet. Materiale fra rettssaker blir vanligvis transkribert som delvis ordrett avskrift eller fullstendig ordrett avskrift.

Transkripsjonsnivåer

Intelligent ordrett transkripsjon

  • Nøyaktighet
  • Pris
  • Lesbarhet

Ordrett transkripsjon

  • Nøyaktighet
  • Pris
  • Lesbarhet

Redigert transkripsjon

  • Nøyaktighet
  • Pris
  • Lesbarhet

Referanser

Våre fornøyde kunder

Jan Egil Løvbak

Produsent og daglig leder
OB Studio Produksjon AS

Vi har benyttet oss av deres tjenester fra 2022 til teksting av våre tv-programmer om "Storgårder i Innlandet". Disse programmer blir vist på TV1 Ø som vi eier. Vi ønsket supring av alle programmer på norsk. Det er en fantastisk god jobb som Spoken har gjort for oss. Vi kommer til å bruke dere igjen når vi har prosjekter som skal supres. 

Charlotte McInnes

Prosjektleder
Nasjonalmuseet

Spoken har gjort oversettelser fra engelsk til norsk, samt film teksting for oss. De var veldig effektive, lydhøre for tilbakemeldinger og gode til jobbe med.

Ingibjorg Jonasdottir

Prosjektleder
ALLEMED

Vi brukte spokens" sine tjenester i forbindelse med ALLEMED konferansen 2023! Vi trengte teksting på filming av en heldagskonferanse. Vi var veldig fornøyde med spoken"! Vi fikk god pris, god oppfølging og rask tjeneste. Vi anbefaler at dere sjekker ut spoken" sine tjenester!