Spoken

Våre tjenester som støtter forskningsprosesser og utdanning

Tusenvis av fornøyde kunder

Tjenester

Våre tjenester som støtter forskningsprosessen og utdanning

Analyse av forskningsmateriale

Analysen av de ferdige forskningsintervjuene gjøres best ved hjelp av transkriberte tekster.

Transkribering er ofte vanskelig og tidkrevende. Derfor er det en fordel å la en pålitelig samarbeidspartner gjøre jobben. Det gjør det enkelt å gjøre intervjumaterialet om til tekst, noe som gjør at du raskt kan starte med analyseringen av dataene.

Underteksting av nettbaserte forelesninger

Studentene setter spesielt pris på underteksting av distanseforelesninger, siden de da kan følge forelesningene uten lyd. Som følge av økt mobilbruk gjør undertekstingen det mulig å følge med på forelesningene på offentlige steder (som for eksempel på offentlige transportmidler).

Tjenester

Transkribering av forskningsmateriale

I vitenskapelig forskning er intervjuer en av de mest vanlige metodene som brukes til innsamling av forskningsmateriale. Derfor spiller transkripsjon en viktig rolle i analysen av intervjumateriale. Analysering og lytting til innspilte intervjuer er krevende. Derfor kan det være en fordel å transkribere intervjuene først.

Det er enkelt å holde oversikt over transkriberte materialer. Transkriberingen tillater deg også å bruke elektroniske søkemotorer for å lete etter spesifikke deler i teksten.

Transkripsjonsnivåer for avskrift

Intelligent ordrett transkripsjon

  • Nøyaktighet
  • Pris
  • Lesbarhet

Ordrett transkripsjon

  • Nøyaktighet
  • Pris
  • Lesbarhet

Redigert transkripsjon

  • Nøyaktighet
  • Pris
  • Lesbarhet

Referanser

Våre fornøyde kunder

Jan Egil Løvbak

Produsent og daglig leder
OB Studio Produksjon AS

Vi har benyttet oss av deres tjenester fra 2022 til teksting av våre tv-programmer om "Storgårder i Innlandet". Disse programmer blir vist på TV1 Ø som vi eier. Vi ønsket supring av alle programmer på norsk. Det er en fantastisk god jobb som Spoken har gjort for oss. Vi kommer til å bruke dere igjen når vi har prosjekter som skal supres. 

Charlotte McInnes

Prosjektleder
Nasjonalmuseet

Spoken har gjort oversettelser fra engelsk til norsk, samt film teksting for oss. De var veldig effektive, lydhøre for tilbakemeldinger og gode til jobbe med.

Ingibjorg Jonasdottir

Prosjektleder
ALLEMED

Vi brukte spokens" sine tjenester i forbindelse med ALLEMED konferansen 2023! Vi trengte teksting på filming av en heldagskonferanse. Vi var veldig fornøyde med spoken"! Vi fikk god pris, god oppfølging og rask tjeneste. Vi anbefaler at dere sjekker ut spoken" sine tjenester!