Spoken

Våre tjenester for selskaper

Tusenvis av fornøyde kunder

Tjenester

Våre tjenester for bedriftskommunikasjon

Undertekster for forskjellige behov

Undertekster i filmer for kunder, HR og IR forbedrer seeropplevelsen; aller mest når man bruker mobile enheter.

Transkripsjoner av nettpresentasjoner

Avskrift av orienteringsmøter er nyttige for investorer og andre interessegrupper i selskapet. Innholdet av presentasjonene er lett tilgjengelige, takket være den skriftlige kopien. De er også lette å huske etterpå.

Undertekster

Undertekster for forskjellige behov

Lydsporene blir lett tilgjengelige og klare når et selskap tilbyr filmene sine med undertekst på flere portaler. Undertekster blir mer og mer vanlig etter hvert som bruken av mobile enheter øker. Videoene blir også ofte sett på uten lyd, som for eksempel i åpne kontorlandskap eller offentlige transportmidler.

Vi utfører underteksting av et stort utvalg forskjellige videoer både for intern- og ekstern bedriftskommunikasjon. Dette kan være:

 • Markedsføringsvideoer
 • Instruksjonsvideoer
 • Videoer for publiseringen av delrapporter, årlige regnskapsoppgjør og årsrapporter
 • Videoer for intern kommunikasjon, som en hilsen fra direktøren til de ansatte

Undertekstene kan enten være på det samme språket som i videoen eller i en oversatt versjon. Hvis undertekstene er på samme språk, betyr det at en presentasjon som for eksempel har engelsk tale, også har undertekster på engelsk. En oversatt versjon betyr at en presentasjon som for eksempel har engelsk tale, blir oversatt til et annet språk, som for eksempel norsk. Dette utvider filmens målgruppe, noe som inkluderer både kunder, ansatte og investorer globalt.

Transkripsjon

Transkripsjoner av nettpresentasjoner

Det er ikke alle investorer som har tid til å se på direktesendte orienteringsmøter. Derfor blir avskriftene publisert på nettsiden etterpå for å forbedre tilgangen til informasjonen. Det er også nyttig for selskapets interessegrupper.

Avskrift av orienteringsmøter blir vanligvis transkribert som redigerte transkripsjoner, siden innholdet er klart og lett å huske. I disse avskriftene blir de som snakker identifisert med både for- og etternavn.

Det er lett å se gjennom materialene når de finnes i skriftlig form, og i tillegg er mulighetene for å søke etter informasjon også større.

Transkripsjonsnivåer for transkripsjoner

Intelligent ordrett transkripsjon

 • Nøyaktighet
 • Pris
 • Lesbarhet

Ordrett transkripsjon

 • Nøyaktighet
 • Pris
 • Lesbarhet

Redigert transkripsjon

 • Nøyaktighet
 • Pris
 • Lesbarhet

Oversatt transkripsjon

 • Nøyaktighet
 • Pris
 • Lesbarhet

Referanser

Våre fornøyde kunder

Jan Egil Løvbak

Produsent og daglig leder
OB Studio Produksjon AS

Vi har benyttet oss av deres tjenester fra 2022 til teksting av våre tv-programmer om "Storgårder i Innlandet". Disse programmer blir vist på TV1 Ø som vi eier. Vi ønsket supring av alle programmer på norsk. Det er en fantastisk god jobb som Spoken har gjort for oss. Vi kommer til å bruke dere igjen når vi har prosjekter som skal supres. 

Charlotte McInnes

Prosjektleder
Nasjonalmuseet

Spoken har gjort oversettelser fra engelsk til norsk, samt film teksting for oss. De var veldig effektive, lydhøre for tilbakemeldinger og gode til jobbe med.

Ingibjorg Jonasdottir

Prosjektleder
ALLEMED

Vi brukte spokens" sine tjenester i forbindelse med ALLEMED konferansen 2023! Vi trengte teksting på filming av en heldagskonferanse. Vi var veldig fornøyde med spoken"! Vi fikk god pris, god oppfølging og rask tjeneste. Vi anbefaler at dere sjekker ut spoken" sine tjenester!