Transkribering for nybegynnere

skrevet av okt 9, 2022

Du har muligens snublet over ordet transkribering før. Eller kanskje det er helt nytt for deg? Transkribering, eller transkripsjon som det også blir kalt, betyr å overføre tale fra lyd- eller videoopptak til et skriftlig format. Men transkribering handler om så mye mer enn å bare lytte til et opptak og skrive ned det som blir sagt!

Transkripsjon er vanlig i mange ulike sammenhenger. Det brukes av mange forskjellige bedrifter og organisasjoner, blant annet i politiavhør, rettsaker, forskningsintervjuer og forhandlingsmøter. For noen er det viktigere å analysere hva som ble sagt, i stedet for hvordan det ble sagt. Da er det greit med en velstrukturert tekst som du kan gå tilbake til når du trenger det.

I TV- og filmindustrien er transkripsjon viktig for å gjøre innholdet tilgjengelig for døve og hørselshemmede. Dessuten kan transkribert tekst bli oversatt til flere språk. Det bidrar til å gjøre innholdet mer tilgjengelig. I et nøtteskall er transkripsjon en viktig kunst. Hvorfor? Les videre og finn ut mer!

Forskjellige transkripsjonsstiler

Det finnes forskjellige stiler innen transkripsjon. Forskjellige transkripsjonsstiler utføres også på ulike måter. De mest vanlige stilene er verbatim transkripsjon, juridisk transkripsjon og redigert transkripsjon. Hvilken metode som passer best, avhenger av hvilken situasjon du befinner seg i.

Her en liten oversikt over verbatim, juridisk og redigert transkripsjon:

Verbatim transkripsjon

Den vanligste formen for transkripsjon er verbatim transkripsjon, altså ord-for-ord transkribering av lyden. Alt i lydopptaket blir fortalt i teksten, inkludert fyllord, usammenhengende setninger og pauser midt i setningene. Latter, reaksjoner og timing beskrives også. En slik tekst er kanskje ikke veldig behagelig å lese, men kan være avgjørende i enkelte tilfeller. Spesielt i situasjoner hvor det er viktig å få med seg ordrett det som blir sagt.

Juridisk transkripsjon

Juridiske transkripsjoner kan brukes som bevis i forbindelse med rettsaker for eksempel. Derfor er det viktig at det blir transkribert av en pålitelig samarbeidspartner. Med en juridisk transkripsjon kan advokaten søke opp spesifikke uttalelser etter behov.

Redigert transkripsjon

Redigert transkripsjon er ganske selvforklart. Talefeil og fyllord som «hmm» eller «øh», osv. blir utelatt. Flere punktum blir brukt for å strukturere teksten og dialektordene. Ordrekkefølgen og slangord forblir uendret. I tillegg blir grammatikkfeil rettet og ufullstendige setninger fullføres.

Det tar tid å lære seg de forskjellige transkripsjonsstilene. For å transkribere raskt og korrekt må man i tillegg ha god kunnskap om grammatikk og gode skriveferdigheter. Du kan lære mer om hvordan du transkriberer her. Er du fortsatt usikker, gir Spoken Oy deg en hjelpende hånd. Vi har mange dyktige transkribenter som gjerne vil hjelpe deg og bedriften din på veien. Ikke nøl med å ta kontakt!