Underteksting med banneord – Hvordan fungerer det egentlig?

av nov 1, 2023

De aller fleste er klare over at underteksting er svært avgjørende for gode filmopplevelser

I en verden hvor det er absolutt nødvendig med kommunikasjon på tvers av ulike plattformer og bransjer – spesielt i TV- og filmindustrien – er det svært betydningsfullt med nøyaktig underteksting.

I dette tilfellet er det viktig å vite hvordan underteksting bør foretas med banneord eller tabu-emner uten å miste «essensen» til det originale budskapet.  

Forstå deg på ulike kulturer og normer

Å jobbe med underteksting presenterer en del utfordringer i ny og né, spesielt når det gjelder underteksting av banneord eller tabu-emner. Det er dessverre ikke alle samfunn som er like åpne eller aksepterende når det gjelder visse ord eller emner som det andre er. Det er dermed viktig at du tar deg tid til å være oppmerksom på hvilke ord og uttrykk, samt emner som er aksepterte blant ulike publikum, så det er bare å sette i gang og utforske litt.

Tilpass oversettelser

Når du skal oversette banneord er det lurt å unngå bokstavelige oversettelser. Fokuser heller på betydningen av et ord samtidig som ordets inntrykk. Med andre ord er det aller viktigst at du tenker på hva slags betydning en dialog har eller meningen bak den fremfor de nøyaktige ordene som blir brukt.

Målet ditt bør være å bevare den originale tonen gjennom å bruke passende alternativer.  Og iblant kan det å bruke mildere uttrykk eller andre former for daglig tale være like effektivt når du skal formidle en viss følelse.

Prøv å bevare intensjon fremfor ord

Det aller viktigste når du jobber med underteksting er å få formidle essensen bak kildematerialet på en så nøyaktig måte som mulig. Som tidligere nevnt betyr dette at du blir nødt til å prioritere å kommunisere betydningen av et ord fremfor ordet selv.

Når du fokuserer på å få frem følelsene knyttet til et ord samt budskapet, så er det mulig å finne alternative ord til banneord som du kan erstatte de med.

Bruk indikatorer for banneord istedenfor

I situasjoner hvor dialoger inneholder banneord, kan du for eksempel bruke indikatorer som peker til tonen bak noe som blir sagt uten at du trenger å bruke selve banneordet.

I slike tilfeller kan du for eksempel bruke stjerner («hva **** er det du snakker om?») eller mellomrom («Hva _ _ _ _ _ er det du snakker om?» istedenfor.

Vær oppmerksom på tone

Banneord blir ofte brukt til å uttrykke følelser, frustrasjon, ja til og med humor. Når du driver med underteksting, er det svært viktig å få frem riktig tone. Du burde som regel ha som mål å skape undertekster som fanger opp følelser som er både kulturelt passende og samtidig respektable.

Husk å inkludere info om aldersgrense og advarsler om innhold

Hvis du jobber med undertekster som inneholder sensitivt språk eller temaer, så er det anbefalt å inkludere informasjon om passende aldersgrenser og advarsler om innhold. Dette tillater seere muligheten til å bestemme om ulikt innhold passer dem eller ikke.

Prøv å få tilbakemeldinger

Det er viktig med samarbeid når du jobber med underteksting. Prøv gjerne å få tilbakemeldinger fra samarbeidspartnere, språkeksperter eller til og med kulturelle konsulenter som kan godkjenne metodene du velger å bruke når du jobber med undertekster.

Trå frem så forsiktig som mulig

Som en undertekster er du nødt til å trå frem forsiktig når du behandler banneord. Du bør kunne skape en balanse mellom ivaretakelse av originalt innholdet og respekt for kulturell følsomhet.

Når du har full forståelse for kulturell kontekst, blir det enklere å tilpasse undertekster til ulike folkegrupper uten å fornærme noen. Husk at du ikke bare har som oppgave å formidle ord, men også å bygge bro mellom ulike kulturer og fremme forståelse.